Erasmus+

Be Like an Athlete

Syftet med studien är att stödja utbildning i och genom idrott med särskilt fokus på färdighetsutveckling såväl som implementeringen av EU riktlinjer för dubbla karriärer för idrottsutövare.

Be Like an Athlete
Syfte

Att skapa en transnationell socio-psykologisk profil för unga idrottsstudenter som deltar i dubbla karriärprogram. Denna profil kommer att användas för att främja en positiv utveckling av ungdomar i idrotts- och skolsammanhang, genom implementering av digitala, interaktiva och pedagogiska verktyg. 

'Bli som en idrottare' (BLA) syftar till ungdomars personliga utveckling genom optimering av psykosociala färdigheter. Projektet kommer att beskriva en transnationell socio-psykologisk profil för idrottsstudenter som deltar i dubbla karriärprogram. Denna profil kommer att användas för att främja en positiv utveckling av ungdomar inom idrott och skola genom implementering av digitala, interaktiva och pedagogiska verktyg. Deltagarna är idrottsstudenter från 12 till 18 år som deltar i program för dubbla karriärer, liksom icke-idrottande elever. Medvetenheten som utvecklas om de psykosociala färdigheterna av idrottsstudenter med en dubbel karriär gör det möjligt för dessa unga människor att förbättra sina egna socio-psykologiska profiler, likaså för andra idrottande studenter (men som inte är involverade i program med dubbla karriärer) och icke idrottsaktiva, genom att idrottstudenterna med dubbla karriärer deltar, dokumenterar och delar med sig av sina kompetenser till andra under ledning av tränare och lärare.

Vittnesmål och partner

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.